Шуурхай мэдээ
Home / ил тод байдал / Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2020 оны 09 сарын 16 ны өдөр

Төв аймгийн  Баянчандмань суманд аймгийн хэлтэс агентлаг, байгууллагууд нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Мал эмнэлгийн газраас Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга О.Бүрэнжаргал МАЭМА Мэргэжилтэн А.Батхонгор, Ж.Дорж  Ч. Янжин Т.Отгонсүрэн.  нар оролцлоо.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хүрэлцэн ирсэн малчид, иргэдэд мал амьтаны халдварт өвчний талаар бэлтгэсэн тараах материал, гарын авлага ном сэтгүүл тараасан.

Нийт 8 нэр төрлийн малын эм бэлдмэл зарж, эмийн хэрэглээний заавар зөвлөмжийг малчдад өгч ажиллаа.

2020 оны 09 сарын 22 ны өдөр Баянцогт суманд аймгийн хэлтэс агентлаг, байгууллагууд нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Мал эмнэлгийн газраас Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга О.Бүрэнжаргал МАЭМА Мэргэжилтэн А.Батхонгор, Ч. Янжин Т Отгонсүрэн.  нар оролцлоо.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хүрэлцэн ирсэн малчид, иргэдэд мал амьтаны халдварт өвчний талаар бэлтгэсэн тараах материал, гарын авлага ном сэтгүүл тараасан.

Нийт 13 нэр төрлийн малын эм бэлдмэл зарж, эмийн хэрэглээний заавар зөвлөмжийг малчдад өгч ажиллалаа.

Холбоотой мэдээнүүд

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх чиглэлээр авлигыг үл тэвчих нийгмийн сэтгэл зүйн орчинг төлөвшүүлэх, авилгын …