Шуурхай мэдээ

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын А/37 тоот тушаалын дагуу гоц халдварт шүлхий, бог малын мялзан, арьс товруутах, хонь ямааны цэцэг өвчний халдварын хүрээг тодорхойлох тандалтын ажлыг 12 суманд зохион байгуулан ажиллаж байна.

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын А/37 тоот тушаалын дагуу гоц халдварт шүлхий, бог малын мялзан, арьс товруутах, хонь ямааны цэцэг өвчний халдварын хүрээг тодорхойлох тандалтын ажлыг 12 суманд зохион байгуулан ажиллаж байна.

Үргэлжлүүлэх

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний тархалтыг хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.

1. Шүлхий өвчний халдвар илрээд байгаа 16 аймгийн, 107 сумын 237 голомтод орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хууль, тогтоомжийн хүрээнд хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх2. Шүлхий өвчний тархалтын хүрээг сүргийн түвшинд тогтоох ийлдсийн тандалтын арга хэмжээг аймаг, сумын мал эмнэлгийн байгууллагаар дамжуулан улсын хэмжээнд шуурхай зохион …

Үргэлжлүүлэх

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд сургалт, дадлага, хэлэлцүүлгийг 2022 оны 02 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Оролцоот эпидемиолого (PDS/PE)-ийг орон нутагт нутагшуулах, хэрэгжүүлэх эмч, мэргэжилтэн бэлтгэхтэй уялдан Олон улсын мал, амьтан ба нийтийн эрүүл мэндийн Оролцоот эпидемиологийн сүлжээний хамтрагч байгууллагууд (PENAPH)-ын хөтөлбөрөөр танилцуулах сургалт, дадлага, хэлэлцүүлгийг 2022 оны 02 дугаар сарын 10-12-ны …

Үргэлжлүүлэх

Лүн суман дахь Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэгт 6 албан хаагч 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн малын шилжилт хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийн ажиллаж байна.

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай хүнсний болон хүнсний бус түүхий эд бүтээгдэхүүний мал эмнэлгийн гэрчилгээний баталгаажилтад хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу Лүн суман дахь Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэгийн 3 улсын байцаагч, 3 малын эмч нь 3 ээлжээр 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн малын шилжилт хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийн …

Үргэлжлүүлэх

Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг хийлээ.

Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 15 сумын 6736 өрхийн 194.5 мян/тол үхэр, 2537.6 мян/тол бог нийт 2732.1 мян/тол мал, шүлхий өвчин оношлогдсон сумдын голомтын халдварыг бууруулах зорилгоор 1300 өрхийн 50.6 мян/тол үхэр, 280.8 мян/тол бог нийт 331.4 мян/тол бүгд 3063.5 мян/тол малыг дархлаажуулсан. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад …

Үргэлжлүүлэх

МАЛ, МАХ 2021 НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Мал, мах 2021” нэгдсэн арга хэмжээг Төв аймгийн цагдаагийн газартай хамтран төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй махны үйлдвэр мал нядалгааны цэхүүдэд хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгууллаа.

Үргэлжлүүлэх

“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮРЭЭЛЭН 60 ЖИЛД” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ

Монгол улсын мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны толгойлох байгууллага Мал эмнэлгийн хүрээлэн нь байгуулагдсан цагаасаа мал сүргийг өвчин, эмгэгээс эрүүлжүүлэх, улмаар нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүнсний аюулгүй байдлын баталгааг хангах, мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх замаар улсын эдийн засгийн өсөлтийг сайжруулахад өөрийн эрхэм үүрэг, зорилго, үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн …

Үргэлжлүүлэх