Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ мэдээлэл / ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ 131 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР:

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ 131 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР:

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-д заасны дагуу энэхүү зарыг нийтлэв.

Төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй төрийн жинхэнэ албан хаагчийг цахимаар бүртгүүлэхийг #урьж байна.

#Бүртгүүлэх_хугацаа: Шилжин ажиллах хүсэлтийг тухайн байгууллагын цахим хаяг (зард дурьдсан)-аар 2024 оны 05 дугаар 10-ны өдрөөс 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

1. Шилжин ажиллах хүсэлт

2. Төрийн албан хаагчийн анкет;

3. Иргэний үнэмлэх;

4. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/;

5. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;

6. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт;

7. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт;

8. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;

9. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан шийдвэр;

10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт.

11. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

12. Сүүлийн гурван удаагийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ;

Холбоотой мэдээнүүд

“ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ” сургалт

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2024.05.16.2024.05.17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, …