Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ мэдээлэл / ЭБАТ-нуудын сургалтанд хамрагдлаа

ЭБАТ-нуудын сургалтанд хамрагдлаа

Зөвлөгөөнөөр Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагааны явцад эрх бүхий албан тушаалтны мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулан, хүний эрх эрх чөлөө, төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хамтын ажлыг сайжруулах хяналтын ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр мэдээлэл өглөө.

Холбоотой мэдээнүүд

“ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ” сургалт

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2024.05.16.2024.05.17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, …