Шуурхай мэдээ
Home / Сумын мал эмнэлгийн тасаг

Сумын мал эмнэлгийн тасаг

  • Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч – 27
  • Сумын мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч – 27