Шуурхай мэдээ
Home / 2024 / May

Monthly Archives: May 2024

“ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ” сургалт

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2024.05.16.2024.05.17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ” сургалтад сумдын Мал эмнэлгийн тхяналтын улсын байцаагч, тархвар зүйч, газрын бусад мэргэжилтнүүд хамрагдглаа.

Үргэлжлүүлэх

ТӨВ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Төв аймгийн Мал эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийн Нэгдсэн зөвлөгөөн өнөөдөр Төв аймгийн Нийтийн номын санд боллоо. Зөвлөгөөнийг НҮБ-ын ХХААБ-ын төслийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга Б.Болдбаатар, НҮБ-ын ХХААБ-ын зохицуулагч Б.Энхтөр, Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Болдбаатар, Тархвар зүй, мэдээлэл, судалгаа, …

Үргэлжлүүлэх

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ 131 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР:

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-д заасны дагуу энэхүү зарыг нийтлэв. Төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй төрийн жинхэнэ албан хаагчийг цахимаар бүртгүүлэхийг #урьж байна. #Бүртгүүлэх_хугацаа: Шилжин ажиллах хүсэлтийг тухайн байгууллагын цахим хаяг …

Үргэлжлүүлэх

ЭБАТ-нуудын сургалтанд хамрагдлаа

Зөвлөгөөнөөр Зөрчлийн тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагааны явцад эрх бүхий албан тушаалтны мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулан, хүний эрх эрх чөлөө, төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хамтын ажлыг сайжруулах хяналтын ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр мэдээлэл …

Үргэлжлүүлэх