Шуурхай мэдээ
Home / Мэдээ мэдээлэл / МЭЕГ-ын даргын А/89 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 01 албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангахаар Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/201 дугаар захирамжаар, аймгийн хэмжээнд сэг зэм устгал, халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж байна.

МЭЕГ-ын даргын А/89 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 01 албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангахаар Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/201 дугаар захирамжаар, аймгийн хэмжээнд сэг зэм устгал, халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж байна.

2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд халдваргүй өвчин болон зүй бусаар Тэмээ-8, Адуу-510, Үхэр-670, Хонь-3702, Ямаа-3640 нийт 8530  толгой мал хорогдсоноос өнөөдрийн байдлаар Тэмээ-0, Адуу-383, Үхэр-517, Хонь-2642, Ямаа-2675, Амьтан-7 нийт 6244 малын сэг зэмийг  булж шатааж устган 73.0 хувьтай хэрэгжиж байна

Холбоотой мэдээнүүд

“ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛАХ” сургалт

Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2024.05.16.2024.05.17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ОРОН НУТГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, …