Шуурхай мэдээ
Home / Мал, амьтны эрүүл мэндийн алба

Мал, амьтны эрүүл мэндийн алба

  • Албаны дарга
  • МЭТ, МЭҮН болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналтын асуудал хариуцсан улсын ахлах байцаагч
  • Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  • Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  • Өвчний мэдээ, тайлан цахим бүртгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн