Шуурхай мэдээ
Home / Мал эмнэлгийн лаборатори

Мал эмнэлгийн лаборатори

  • МЭ-ийн лабораторийн эрхлэгч /нян судлалын шинжээч эмч/
  • Ийлдэс судлалын шинжээч эмч
  • Ариун цэвэр, магадлан шинжилгээний эмч
  • Шимэгч судлалын шинжээч эмч /молекул биологи/
  • Лаборант /туслах ажилтан/