Шуурхай мэдээ
Home / Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь