Шуурхай мэдээ
Home / Лүн сумын хорио цээрийн хяналтын цэг

Лүн сумын хорио цээрийн хяналтын цэг

  • Хорио цээрийн хяналтын цэгийн дарга
  • Хорио цээрийн хяналтын цэгийн МЭ-ийн хяналтын мэргэжилтэн
  • Хорио цээрийн хяналтын малын их эмч
  • Ариутгагч – 5
  • Жолооч